Collection: Kurs i kompostering og regenerativt jord/hagebruk

Gjennom Jordboka og Jordboka II har professor Dag Jørund Lønning opna det fantastiske økoystemet i molda for eit allment publikum. I dei same bøkene, og i dei hundrevis av foredrag han har halde over heile landet etter at bøkene kom, har han også introdusert mange tusen menneske for jord- og hagebruk i samspel med naturen.

Natur er vedvarande omdanning, skaping og fornying. Naturnært hage- og jordbruk er tett samarbeid med naturen sine skapande krefter.

No får du sjansen til å læra av Dag Jørund Lønning. Komposthuset arrangerer to ulike dagskurs med Dag Jørund som kursleiar:

  • Naturnær matproduksjon i åker og hage.
  • Kompostering og bruk av kompost
0 products

Sorry, there are no products in this collection